22 PAŹDZERNIKA 2022 Pilegrzymka na Jasną Górę i Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

padzernika2022pilegrzymkanajasngrisanktuariummiosierdziaboego42.jpg