Strona główna


Święcenia Diakonatu - Bernard Wróbel,  9.05.2009r.