13 LISTOPADA 2022 BISKUP GRECKOKATOLICKIEJ DIECEZJI WROCŁAWSKO - KOSZALIŃSKIEJ WŁODZIMIERZ JUSZCZAK USTANOWIŁ W BYTOMIU PARAFIĘ GRECKOKATOLICKĄ POD WEZWANIEM ŚWIĘTEGO DYMITRA SOŁUŃSKIEGO, MĘCZENNIKA [ODPUST 8 LISTOPADA]

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg photo5_small.jpg
photo6_small.jpg photo7_small.jpg photo8_small.jpg photo9_small.jpg photo10_small.jpg
photo11_small.jpg photo12_small.jpg photo13_small.jpg photo14_small.jpg photo15_small.jpg
photo16_small.jpg photo17_small.jpg photo18_small.jpg photo19_small.jpg photo20_small.jpg
photo21_small.jpg photo22_small.jpg photo23_small.jpg photo24_small.jpg photo25_small.jpg
photo26_small.jpg photo27_small.jpg photo28_small.jpg photo29_small.jpg