1. Wykonanie drobnych napraw w strukturze piszczałek sekcji I i III manuału. (usunięcie uszkodzeń mechanicznych, czyszczenie i srebrzenie)

2. Demontaż i srebrzenie pierwszego rzędu piszczałek ze skrajnych części prospektu. (sekcja pedału)

3. Usunięcie starych i montaż nowych zaworów tonowych (tzw. Tasche) pod piszczałkami sekcji I i III manuału.

4. Ponowne umieszczenie na wiatrownicy piszczałek III manuału oraz ich wstępna intonacja.

5. Naprawa trzech pozostałych miechów, w tym naprawa tremola III manuału. Sprawdzenie szczelności kanałów powietrznych oraz ich pomalowanie.

6. Obecnie trwają prace nad ponownym umieszczeniem na wiatrownicy piszczałek I manuału wraz z ich wstępną intonacją.

WSZYSTKIE PRACE REMONTOWE PROWADZONE SĄ WEWNĄTRZ ORGANÓW, STĄD TEŻ POSTĘP PRAC NIE JEST WIDOCZNY Z PERSPEKTYWY KOŚCIOŁA.

lipiec_small.jpg krumhorn8iiiman_small.jpg kwiecie_small.jpg kwiecie2_small.jpg wiatrownicegoswsubbass16iviolonbass16_small.jpg piszczakischarfu35fwtrakcieintonacji_small.jpg piszczakiprzedczyszczeniem_small.jpg usunitezaworytonowezwiatrownicygosuprinzipal2iiiman_small.jpg
nowapiszczakaflotenbass16_small.jpg naprawamiechasekcjipedau_small.jpg napierwszymplaniewiatrownicaczscigoswsekcjipedau_small.jpg mixtura35fiiimanponownienawiatrownicy_small.jpg nowapiszczakaflotenbass162_small.jpg odnowionepiszczakiwaldflote2_small.jpg oryginalnezaworytonoweberschdorfa_small.jpg penasekcjaiiimannawiatrownicy_small.jpg
terzian2fikrumhorn8iiiman_small.jpg sukcesywnymontapiszczaekimannawiatrownicy_small.jpg praceprzykanaachpowietrznych_small.jpg wiatrownicaimanuau_small.jpg posrebrzonepiszczaki_small.jpg ponownymontapiszczaeksekcjiiiiman_small.jpg piszczakinaoczyszczonychaweczkachgotowedoumieszczenianawiatrownicy_small.jpg demontazuzytychizabrudzonychstarychzaworwtonowych_small.jpg
nowezaworkitonowe_small.jpg przestrzechruwtrakcieremontu_small.jpg przestrzechruwtrakcieremontucz2_small.jpg praceprzymiechudlaiman_small.jpg zaworytonowesubbassu16_small.jpg uwizionyworganach_small.jpg uzupenionedrewnowstrukturzepiszczaki_small.jpg