PRZEJDŹCIE BRAMĄ WIARY

Kryteria wiary chrześcijańskiej

Prowadzi O. Jan Skłodowski, dominikanin i Małe Siostry Baranka

rozpoczeciemisji_small.jpg rozpoczeciemisji2_small.jpg rozpoczeciemisji3_small.jpg rozpoczeciemisji4_small.jpg
rozpoczeciemisji5_small.jpg rozpoczeciemisji6_small.jpg rozpoczeciemisji7_small.jpg rozpoczeciemisji8_small.jpg
rozpoczeciemisji9_small.jpg rozpoczeciemisji10_small.jpg rozpoczeciemisji11_small.jpg rozpoczeciemisji12_small.jpg
rozpoczeciemisji13_small.jpg