Strona głównaPRACE REMONTOWE
WYKONANE W OKRESIE:
WRZESIEŃ - LISTOPAD 20171. Demontaż piszczałek prospektowych i wykonanie drobnych napraw w ich strukturze

(usunięcie uszkodzeń mechanicznych).

2. Czyszczenie i srebrzenie piszczałek prospektowych należących do głównej części prospektu.

(srebrzenie piszczałek w bocznych polach prospektu nastąpi w późniejszym czasie)

3. Wymiana zaworów tonowych w wiatrownicach prospektowych.

4. Oczyszczenie "cokołu" szafy organowej.

5. Demontaż wszystkich piszczałek sekcji I i II manuału.

Obecnie trwają prace przy wymianie zaworów tonowych w wiatrownicach sekcji I manuału, znajdujących się na wyższej kondygnacji wewnątrz instrumentu.

demontapiszczaekiiiimanuauzwyszejkondygnacji2_small.jpg efektkocowysrebrzeniaprospektu_small.jpg oczyszczaniewiatrownic_small.jpg piszczakigosupryncypa8_small.jpg
posrebrzonapiszczaka1_small.jpg posrebrzonapiszczaka2_small.jpg posrebrzonepiszczakiwidokzwntrzainstrumentu_small.jpg pracenawysokocipodczassrebrzeniaprospektu_small.jpg
processrebrzeniapiszczaek_small.jpg przechowywaniepiszczaekiiiimanuau_small.jpg rnicepomidzypiszczakamiprzediposrebrzeniu_small.jpg sygnaturaberchdorfanapiszczacepryncypa8_small.jpg
wymianazaworwtonowychwwiatrownicach_small.jpg zabezpieczonepiszczakiwprzedsionkuchru_small.jpg zabezpieczonepiszczakiwprzedsionkuchru2_small.jpg demontapiszczaekiiiimanuauzwyszejkondygnacji2_small.jpg