Strona główna

Konsekracja kościoła św. Barbary

      Uroczystość konsekracji nowo wybudowanego kościoła wyznaczono na dzień 10.05.1931 r. Dzień ten był szczególnie uroczysty. oprócz doniosłej uroczystości konsekracji nowego kościoła obchodzono również święto 700-lecia istnienia kościoła macierzystego - N.M.P. w Bytomiu. Uroczystości rozpoczęły się już o godz. 6.45. Przyjechał osobiście Kardynał Adolf Bertram, abp wrocławski.
Najpierw poświęcono zewnętrzne mury świątyni. O godz. 8.00 w uroczystej procesji wyniesiono z kaplicy chrztów relikwie św. męczenników Fidelisa i Jukundy i zamurowano je w głównym ołtarzu.
Główne uroczystości pontyfikalne rozpoczęły się o godz. 9.15. Ks kardynałowi towarzyszyli ks. kurator Wilhelm Porwoll, ks. wikary Mainka. Dalszą asystę stanowili zaproszeni goście: ks. prałat Schwierk, ks. dziekan Strzybny oraz prof. akademii pedagogicznej.
W uroczystości wzięli także udział przedstawiciele władz państwowych, wierni z całego miasta i okolic oraz parafianie. Kazanie wygłosił konsekrator kard. Bertram. Podkreślił,m że kościół św. Barbary jest jakby dzieckiem kościoła N.M.P., co zostało uwidocznione w głównym ołtarzu (N.M.P. przekazuje Dzieciątko Jezus św. Barbarze). Następnie proboszcz parafii N.M.P. Ks. Hrabowsky w pierwszych ogłoszeniach parafialnych zapowiedział, że dnia następnego zostanie odprawiona msza św. żałobna za pierwszego budowniczego tego kościoła Ks. Józefa Niestroja.
W czasie przeistoczenia zapalono po raz pierwszy wieczną lampkę, która miała być symbolem obecności Boga w nowej świątyni. Uroczystość zakończono odśpiewaniem hymnu dziękczynnego "Te Deum laudamus". Dokument konsekracyjny stwierdza, że rocznica konsekracji kościoła powinna być obchodzona każdego roku w drugą niedzielę miesiąca maja.