doświetlona nową lampą wnęka zespołu brzmieniowego II man.

dowietlonanowlampwnkazespoubrzmieniowegoiiman.jpg