1. Wykonanie drobnych napraw w strukturze piszczałek sekcji II manuału.

(usunięcie uszkodzeń mechanicznych)

2. Uzupełnienie brakujących elektromagnesów pod wiatrownicą II manuału.

Sprawdzenie stanu technicznego pozostałych elektromagnesów.

3. Oczyszczenie ścian wokół instrumentu (wnęka dla sekcji II manuału).

4. Montaż nowego oświetlenia wewnątrz instrumentu.

2. Ponowne umieszczenie na wiatrownicy w/w piszczałek oraz ich wstępna intonacja.

3. Demontaż piszczałek sekcji III manuału.

cayzespbrzmieniowyiimanstanporemoncie_small.jpg demontazespoubrzmieniowegoiiiman_small.jpg dodanyelektromagnes_small.jpg dowietlonanowlampwnkazespoubrzmieniowegoiiman_small.jpg dowietlonanowlampwnkazespoubrzmieniowegoiiman2_small.jpg
gierowanerezonatorytrompete8ziiman_small.jpg gotowyzespbrzmieniowyiiman_small.jpg piszczakiiimanprzedremontem_small.jpg piszczakitrompete8iiman_small.jpg ponowneumieszczeniegosutrompete8iiman_small.jpg
ukadgoswnawiatrownicyiiman_small.jpg wiatrownicezespoubrzmieniowegoiiimanuau_small.jpg widoknagrnkondygnacjwntrzaorganw_small.jpg zdemontowanepiszczakiiiimana_small.jpg zdemontowanepiszczakiiiimanb_small.jpg