Strona główna

CZŁONKOWIE PARAFIALNEGO ZESPOŁU SYNODALNEGO
PARAFII ŚWIĘTEJ BARBARY W BYTOMIU

Parafialny Zespół Synodalny ukonstytuował się 16 grudnia 2017 roku.

1  Balwierz Barbara

2  Chwałek Adam

3  Ciekańska Patrycja

4  Czajerek Marianna

5  Fotyga Teodor

6  Gaik Marcin

7  Grygiel Agnieszka
    sekretarz PZS

8  Jan Owarzany

9  Jurczyk Katarzyna

10  Jurczyk Marcin

11  Kalus Daniel

12  Kanios Agnieszka

13  Kanios Zdzisław

14  Leśniewski Jacek

15  Masternak Ewa

16  Pietrzyk Elżbieta

17  Staśczak Grażyna

18  Sudoł Agnieszka

19  Sudoł Piotr

20  Tura Łukasz
     świecki członek Synodu

21  Wilner Barbara

22  Ks. Eugeniusz Gogoliński
    proboszcz, przewodniczący PZS

23  Ks. Grzegorz Lepiorz
    wikariusz, zastępca przewodniczącego PZS