Strona główna


Liturgia

Obchody Triduum Paschalnego

Obchody Bożego Narodzenia

Obchody Odpustu - Kult św. Barbary

Tydzień Eucharystyczny

Błogosławieństwa rodzinne


Sakramenty

Sakrament Chrztu Świętego

Sakrament Bierzmowania

I Komunia Święta

Sakrament Pokuty i Pojednania

Sakrament Małżeństwa

Kapłaństwo

Sakrament Namaszczenia Chorych
i Komunia Święta dla chorychŚwięta i dni szczególne

Święta nakazane

Objawienie Pańskie

Środa popielcowa

Św. Józefa

Zwiastowanie Pańskie

Niedziela Palmowa

Wniebostąpienie Pańskie

Zesłanie Ducha Świętego

Najświętszej Trójcy

Najświętsze
Serce Jezusa

Narodzenie św. Jana Chrzciciela

Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Wniebowzięcie NMP

Narodzenie NMP

Podwyższenie Krzyża Świętego

Świętych Archaniołów Michała,
Gabriela i Rafała

Wszystkich Świętych

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata


Polecane

Liturgia na dziś

List pasterski Episkopatu Polski
o szacunku dla ciała zmarłego
i obrzędach pogrzebu
(w przypadku kremacji)

... czytaj wcześniej

Nieszpory odpustowe ku czi św. Barbary
Opracowane według liturgicznej propozycji O. A. Gouze'a


WSTĘP

K.: Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W.: Panie pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja.


LUCENARIUM

Ref: Radosna Światłości Jedyna Prawdziwa Mądrości, Jezu Chryste, Panie nasz

Tobie śpiewamy Synu Maryi,
Oblubienicy wolnej od skazy,
Żeś raczył przyjąć człowiecze ciało,
Ty, który źródłem jesteś jasności. Ref:

Tyś jest odwiecznie Jednorodzony,
Tyś jest odblaskiem Ojca Światłości,
udrękę nocy Ty z nas usuwasz
i dusze świętych Ty sam oświecasz. Ref:

Z Twojego wnętrza pochodzi światłość,
rozjaśnia myśli i budzi serce
Ty, który dźwigasz i zbawiasz ludzi,
racz nas zachować od zła wszelkiego. Ref:

Modlitwa moja do Ciebie, Panie,
niechaj się wzniesie jak dym kadzidła,
ku tobie ręce moje wzniesione,
niechaj ofiarą będą wieczorną. Ref:

Tobie śpiewamy, Miłości Ojca,
Ciebie sławimy w niezmiennej chwale,
Ty, co w światłości Ducha zasiadasz,
który jak Pieczęć błyszczy jedności. Ref:

Gdy już na niebie zagasło słońce,
wypatrujemy światła wśród zmroku
i Bogu Ojcu wyśpiewujemy
chwałę przez Syna w Jedności Ducha. Ref:

O każdej porze przystoi Tobie
chwała, świętymi głosami w niebie
o Synu Boży, co dałeś życie
niechaj Cię sławią wszystkie Twe dzieła. Ref:

Boże, którego nieustannymi pieśniami i nieustanną chwałą sławią święte moce † napełnij nasze usta modlitwą uwielbienia Ciebie, abyśmy oddali cześć Twojemu świętemu Imieniu;* Dla modlitw świętej Bogarodzicy, świętej Barbary i wszystkich Twoich świętych † daj nam także udział i dziedzictwo ze wszystkimi, którzy prawdziwie żyją w bojaźni bożej i zachowują Twoje przykazania.*
Albowiem Tobie należy się wszelka chwała, cześć i uwielbienie † Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu * teraz i zawsze i na wieki wieków.


PSALMODIA

1 ant. Oto na obłokach nieba * Pan przyjdzie z wielką mocą. / alleluja.

Psalm 110, 1-5.7

      Rzekł Pan do Pana mego łaskawym *
      swym głosem: Siądź mi przy boku prawym,

Aż Twoje wszystkie zuchwałe wrogi *
dam za podnóżek pod Twoje nogi.

      Berło Twej mocy wydam z Syjonu, *
      świat cały padnie u Twego tronu.

A Ty używać będziesz praw swoich, *
wśród nieprzyjaciół panując Twoich.

      Skoro rozpoczniesz Twe panowanie, *
      Przy Tobie lud Twój w jasności stanie.

Nim jeszcze zorzy świecić kazałem, *
Ciebie z wnętrzności moich wydałem.

      Pan to poprzysiągł, Jego zaś mowa *
      danego nigdy nie cofnie słowa.

Ty jesteś kapłan do końca wieka *
według obrządku Melchizedeka.

      Przy Twej prawicy Pan jest nad pany, *
      w dzień gniewu swego zetrze tyrany.

Sąd swój rozciągnie po całym świecie *
i nieposłuszne narody zgniecie.

      Pyszną na ziemi głowę poniży, *
      która Mu Jego chwały ubliży.

Z mętnej po drodze pić będzie rzeki, *
dlatego głowę wzniesie na wieki.

      Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu: *
      Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Jak od początku była, tak i ninie, *
i na wiek wieków niechaj zawsze słynie.

1 ant. Oto na obłokach nieba * Pan przyjdzie z wielką mocą. / alleluja.

Jezusie Chrystusie, Królu królów, Panie nad Panami, Synu odwieczny, zrodzony a nie stworzony. † Ty jesteś Kapłanem Nowego Przymierza i Sędzią, który przybędzie na końcu czasów. * Wywyższony w chwale nieba bądź błogosławiony i uwielbiony.

2 ant. Oto Pan się objawi, * w błąd nas nie wprowadzi, / a jeśli się opóźni, czekaj na Niego / bo przyjdzie niebawem, / alleluja.

Psalm 127

      Jeżeli domu sam Pan nie zbuduje, *
      daremnie nad nim rzemieślnik pracuje.

Jeżeli miasta Pan nie strzeże z góry, *
próżno straż czujna opasuje mury.

      O wy, co chlebem nędzy swej żyjecie, *
      śpiesząc do pracy, jak tylko spoczniecie:

Jeżeli Pańskiej nie macie pomocy, *
na nic się przyda wstawać o północy!

      Kiedy Pan raczy wspierać swymi siły, *
      wybranym swoim da spoczynek miły.

W dziedzictwie Pańskim dadzą płodne matki *
Izraelowi niezliczone dziatki.

      Jako te strzały, które strzelec żywy *
      z swojej bez wieści wypuszcza cięciwy,

Tak rozegnane Jakubowe syny *
gdzieś zaludniają nieznane krainy.

      Szczęśliwy to mąż, który z tamtych stanu *
      żądanie swoje ma spełnione w Panu.

Nie zalęknie się, śmiało odpowiada, *
gdy do swych w bramie nieprzyjaciół gada.

      Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu: *
      Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Jak od początku była, tak i ninie, *
i na wiek wieków niechaj zawsze słynie.

2 ant. Oto Pan się objawi, * w błąd nas nie wprowadzi, / a jeśli się opóźni, czekaj na Niego / bo przyjdzie niebawem, / alleluja.

Boże, który hojnie darzysz łaską tych, co w Tobie pokładają nadzieję, † bądź budowniczym Twojego Kościoła i stróżem naszej wierności. * Naucz nas tak pracować dla Twojego Królestwa, † jakby wszystko zależało od nas * a jednocześnie poświęcać się oczekując wszystkiego jako daru Twojej łaski.

3 ant. Kto straci swe życie z mego powodu * znajdzie je w wieczności. / Alleluja

Psalm 112

      Szczęśliwy i nie zna kaźni, *
      kto w Pańskiej żyje bojaźni.

Najmilsza Jemu jest droga *
iść według przykazań Boga.

      Krew jego zacna na ziemi, *
      porówna zawżdy z możnymi.

Ród się cnotliwych rozpleni *
i będą błogosławieni.

      Dom jego będzie obfity *
      w zbiory i trwałe zaszczyty.

A cześć poczciwego człeka *
pójdzie od wieka do wieka.

      Niechaj noc zaćmi mgły swymi, *
      światło jest nad cnotliwymi.

Zawsze im Pan jest życzliwy, *
litosny i sprawiedliwy.

      Człek miły, pełen wesela, *
      gdy drugim swego udziela.

W słowie się swoim tak rządzi, *
że co wyrzecze nie zbłądzi.

      Ludzka pamięć jego sprawy *
      uwieczni: Był to mąż prawy!

I zły go język nie trwoży, *
bezpieczny w nadziei Bożej.

      Stateczność jego cnej duszy *
      żadną się rzeczą nie wzruszy.

Wydoła złej chwili snadnie, *
aż nieprzyjaciel upadnie.

      Rozsypał swoje szczodroty *
      na wdowy, biedne sieroty.

Przeto uczynnością słynie *
i chwała jego nie zginie.

      Zły, na to patrząc, boleje, *
      zgrzyta, z zazdrości sinieje.

Taki, co w głowie uradzi, *
do skutku nie doprowadzi.

      Chwała Ojcu i Synowi, *
      oraz Świętemu Duchowi.

Jak na początku, tak ninie, *
i na wieki niechaj słynie.

3 ant. Kto straci swe życie z mego powodu * znajdzie je w wieczności. / Alleluja

Panie, Ty błogosławisz wszystkim, którzy kochają Twoją wolę, † wspomóż nas, abyśmy całkowicie Tobie ufali, * niczego nie obawiając się na tym świecie. † Prowadź nas ścieżkami pobożności, prawości i sprawiedliwości, * abyśmy w dniu Sądu mogli powstać w Twojej chwale razem z Chrystusem.

4 ant. Pan jest naszym Królem, * Pan jest naszym prawodawcą; / przyjdzie i nas zbawi.

Pieśń Ap 19, 1c-2a. 5b. 7

      Alleluja.
      Zbawienie, chwała i moc należą do Boga naszego, *
      Alleluja
      bo Jego wyroki są prawdziwe i sprawiedliwe.
      Alleluja, alleluja.

Alleluja.
Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, *
Alleluja
którzy się bo boicie, wielcy i mali.
Alleluja, alleluja.

      Alleluja.
      Bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący, *
      Alleluja
      weselmy się i radujmy, i oddajmy Mu chwałę,
      Alleluja, alleluja.

Alleluja.
Bo nadeszły gody Baranka, *
Alleluja
a Jego małżonka się przystroiła.
Alleluja, alleluja.

      Alleluja.
      Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, *
      Alleluja
      Jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
      Alleluja, alleluja.

4 ant. Pan jest naszym Królem, * Pan jest naszym prawodawcą; / przyjdzie i nas zbawi.


CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO

Święty Boże...
Panie, który rozkazałeś ciemnościom, by zajaśniały światłem*
rozpal nasze serca*
niech olśni je blask Ewangelii*
i Chwała Twego Syna Jezusa Chrystusa
Święty Boże...


EWANGELIA

Święty Boże... Błogosławiony bądź Ojcze Miłosierdzia*
Źródło życia i świętości*
Jezu Chryste i Ty Duchu Święty, który w nas mieszkasz*
Święta Trójco, przez wszystkie wieki wieków
Święty Boże...


PIEŚŃ MARYI - MAGNIFICAT

      Wielbij, duszo moja, Pana, *
      któraś od Niego wybrana.

I wesel się w Bogu swoim, *
co jest Zbawicielem moim.

      Wejrzał On z swojej stolicy *
      na pokorę służebnicy.

I po wszystkie wieki czczoną, *
chce Ją mieć błogosławioną.

      Moc najwyższa mnie wsławiła, *
      kiedy dla mnie uczyniła

Cuda nigdy niepojęte, *
której imię zawsze święte.

      A litość od pokolenia *
      do pokoleń i zbawienia.

Tych, co się Boga lękają *
i Panem Go swym uznają.

      Wszechmocny Pan nieśmiertelną *
      Moc okazał swoją dzielną,

Gdy myśli pysznych rozprószył *
i dumne serca pokruszył.

      Bohaterów dumnomężnych, *
      gdy strącił z tronu potężnych.

A pokornych wyprowadził *
i na tronach ich osadził;

      Gdy ubogich bogactwami *
      Dom napełnił i skarbami,

A pogardził bogatymi * i zrównał ich z ubogimi.

      Sługę swego, kiedy w stałą *
      wziął opiekę swą wspaniałą.

Izraela, miłosierny *
Bóg w przymierzach swoich wierny.

      Które z naszymi przodkami, *
      Abrahama potomkami,

Uczynił i zawarł stałe *
i na wieki wiecznie trwałe.

      Chwała Ojcu i Synowi, *
      Świętemu także Duchowi,

Niech będzie wszędzie stateczna *
Teraz i na wieki wieczna.

Święty Boże...
Święta Barbaro nasza patronko*
znakomita nauczycielko wiary*
miłośniczko Bożego prawa, światło Kościoła*
razem z Najświętszą Bogarodzicą i wszystkimi świętymi, módl się za nami do Jezusa Chrystusa
Święty Boże...


MODLITWY WSTAWIENNICZE

Wspominając godzinę, w której Król męczenników ofiarował swe życie na Ostatniej Wieczerzy i oddał je za nas na krzyżu, składajmy Mu dziękczynienie i wołajmy:
      Chryste, nasz Panie, Ciebie wysławiamy!

Wysławiamy Cię, Zbawicielu, bo aż do końca nas umiłowałeś;
      - Ty jesteś źródłem i wzorem wszelkiego męczeństwa.

Wysławiamy Cię, Panie, Bo wszystkich grzeszników pokutujących
      - Wezwałeś do nagrody życia wiecznego.

Wysławiamy Cię, Panie, za to, że dzisiaj złożyliśmy w ofierze Krew Nowego
      i Wiecznego Przymierza
      - Wylaną z Twojej miłości na odpuszczenie grzechów.

Wysławiamy Cię, Panie, bo w dniu dzisiejszym
      - Dzięki Twej łasce wytrwaliśmy w wierze.

Wysławiamy Cię, Panie, bo dzisiaj wielu naszych braci złączyłeś z Tobą,
      - w tajemnicy Swojej Śmierci i Zmartwychwstania.

K.: Zakończmy naszą wieczorną ofiarę uwielbienia, jak nas nauczył Jezus Chrystus.
Ojcze nasz...
K.: Albowiem Twoje jest Królestwo i potęga i chwała, Ojca i Syna i Ducha Świętego, teraz i zawsze i na wieki wieków.


EGZORTA NA ROZESŁANIE

(kazanie z życzeniami lub tekst patrystyczny)


TE DEUM

(po Hymnie odmawia się kolektę)
Boże, święta Barbara, męczennica, dochowała wierności Tobie aż do śmierci, † za jej wstawiennictwem broń nas od wszelkich niebezpieczeństw * i w godzinie śmierci umocnij nas sakramentem Ciała i Krwi Twojego Syna. † Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie wieki wieków.


BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

K. Pan z Wami.
W. I z duchem twoim

Wszechmogący i miłosierny Bóg daje wam łaskę, dzięki której z wiarą wspominacie pierwsze przyjście Jego Syna † i oczekujecie Jego przyjścia w chwale; * niech was oświeci światłem przychodzącego Zbawiciela i obdarzy swoim błogosławieństwem.
W. Amen.

Niech w tym życiu Bóg da wam stałość w wierze † radość w nadziei * i gorliwość w pełnieniu uczynków miłości.
W. Amen.

Radujecie się z przyjścia Odkupiciela w ludzkim ciele, † niech On da wam radość z udziału w życiu wiecznym, * gdy powtórnie przyjdzie w chwale.
W. Amen.

K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, † i Duch Święty.
W. Amen.

K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.


HYMN

Barbaro święta, Perło Jezusowa! * Ścieżko do nieba grzesznikom gotowa, * Wierna przy śmierci Patronko smutnemu, * Konającemu.

Źródło czystości obmyte na wieki, * Nie wypuszczaj mnie z twej świętej opieki. * Ty mnie przygotuj na drogę wieczności. * W świątobliwości.

Spraw, by mój Jezus był obrońcą moim, * W życiu i zgonie, tak jako był twoim; * Niech duszę moją w niebie z twej pomocy * Z sobą zjednoczy.