Strona główna


Liturgia

Obchody Triduum Paschalnego

Obchody Bożego Narodzenia

Obchody Odpustu - Kult św. Barbary

Tydzień Eucharystyczny

Błogosławieństwa rodzinne


Sakramenty

Sakrament Chrztu Świętego

Sakrament Bierzmowania

I Komunia Święta

Sakrament Pokuty i Pojednania

Sakrament Małżeństwa

Kapłaństwo

Sakrament Namaszczenia Chorych
i Komunia Święta dla chorychŚwięta i dni szczególne

Święta nakazane

Objawienie Pańskie

Środa popielcowa

Św. Józefa

Zwiastowanie Pańskie

Niedziela Palmowa

Wniebostąpienie Pańskie

Zesłanie Ducha Świętego

Najświętszej Trójcy

Najświętsze
Serce Jezusa

Narodzenie św. Jana Chrzciciela

Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Wniebowzięcie NMP

Narodzenie NMP

Podwyższenie Krzyża Świętego

Świętych Archaniołów Michała,
Gabriela i Rafała

Wszystkich Świętych

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata


Polecane

Liturgia na dziś

List pasterski Episkopatu Polski
o szacunku dla ciała zmarłego
i obrzędach pogrzebu
(w przypadku kremacji)

Tydzień Eucharystyczny


Idea Tygodnia Eucharystycznego

Kościół żyje dzięki Eucharystii, napisał papież Sługa Boży Jan Paweł II w swojej encyklice Ecclesia de Eucharistia. Od października 2004 do października 2005 roku przeżywaliśmy w Kościele katolickim Rok Eucharystii, który w zamierzeniu papieża miał rozbudzić naszą pobożność eucharystyczną wyrażającą się w pragnieniu Eucharystii i rozumieniu Jej znaczenia w życiu Kościoła i  każdego z nas. Ojciec Święty pragnął, abyśmy wsłuchali się w Jego Encyklikę i wrastali w Eucharystię, w której uczestniczymy każdej niedzieli a niektórzy nawet codziennie.
     Od października 2004 zainicjowano w naszej parafii Tygodnie Eucharystyczne. Rozpoczynały się w czwartek przed pierwszym piątkiem danego miesiąca i kończyły w czwartek następnego tygodnia. W centrum była niedziela z uroczystą Sumą z Komunią pod dwiema Postaciami; na Mszach Świętych głoszone było kazanie na temat Eucharystii w oparciu o encyklikę papieską i wstęp do Mszału rzymskiego. W Tygodniu Eucharystycznym, początkowo bardzo skromnym, zaczęły być organizowane różne nabożeństwa. Nie udało się zainicjować katechezy dla dorosłych – nie było chętnych.
     Tydzień Eucharystyczny, który początkowo miał mieć miejsce każdego miesiąca Roku Eucharystii, ostatecznie wrósł w życie parafii. Ma swój określony program. W Liturgii mszalnej stosowane są formularze Mszy wotywnych i inne, zawarte w Mszale rzymskim, ukazujące bogactwo modlitwy Kościoła. Na każdej Mszy jest głoszona krótka homilia. Na określonych Mszach udzielana jest Komunia pod dwiema Postaciami.


PROGRAM TYGODNIA EUCHARYSTYCZNEGO

Czwartek Przed Pierwszym Piątkiem miesiąca
   - Msza Święta dla osób starszych i chorych z błogosławieństwem
      lourdzkim godz. 9:30
   - Godzina święta godz. 17:15
Piątek
   - Msza Święta i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
      godz. 7:00 i 18:00
   - Spowiedź dla dzieci i młodzieży od godz. 17:00
   - Msza święta dla młodzieży godz. 19:00
Sobota
   - Godzinki o NMP godz. 7:30
   - Odwiedziny chorych w domu godz. 9:00 - 12:00
   - Adoracja Najświętszego Sakramentu w milczeniu godz. 17:00 - 18:00
Niedziela
   - Uroczysta Suma z Komunią pod dwiema Postaciami godz. 9:30
   - Nieszpory eucharystyczne godz. 17:15
Poniedziałek - Wtorek - Środa
   - Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Koronką do Miłosierdzia
      Bożego godz. 17:00 - 18:00
Czwartek
   - Msza Święta dla dzieci szkół podstawowych godz. 16:30
   - Msza Święta dla młodzieży gimnazjum godz. 18:00

Program Tygodnia Eucharystycznego bywa modyfikowany w zależności od liturgii Kościoła w danym miesiącu.