Strona główna


Liturgia

Obchody Triduum Paschalnego

Obchody Bożego Narodzenia

Obchody Odpustu - Kult św. Barbary

Tydzień Eucharystyczny

Błogosławieństwa rodzinne


Sakramenty

Sakrament Chrztu Świętego

Sakrament Bierzmowania

I Komunia Święta

Sakrament Pokuty i Pojednania

Sakrament Małżeństwa

Kapłaństwo

Sakrament Namaszczenia Chorych
i Komunia Święta dla chorychŚwięta i dni szczególne

Święta nakazane

Objawienie Pańskie

Środa popielcowa

Św. Józefa

Zwiastowanie Pańskie

Niedziela Palmowa

Wniebostąpienie Pańskie

Zesłanie Ducha Świętego

Najświętszej Trójcy

Najświętsze
Serce Jezusa

Narodzenie św. Jana Chrzciciela

Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Wniebowzięcie NMP

Narodzenie NMP

Podwyższenie Krzyża Świętego

Świętych Archaniołów Michała,
Gabriela i Rafała

Wszystkich Świętych

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata


Polecane

Liturgia na dziś

List pasterski Episkopatu Polski
o szacunku dla ciała zmarłego
i obrzędach pogrzebu
(w przypadku kremacji)

Sakrament Chrztu świętego


Co wiemy o Sakramencie:
Chrzest jest sakramentem wiary. W tym stwierdzeniu mieszczą się dwie rzeczywistości: chrzest domaga się wiary i tej wiary udziela. W starożytności chrześcijańskiej sakrament chrztu był udzielany przede wszystkim osobom dorosłym. Przed przyjęciem sakramentu musieli oni przejść długi proces przygotowania, który niekiedy trwał nawet trzy lata.
Przez sakrament chrztu dziecko zostaje włączone do wspólnoty Kościoła. Wiara wyznawana przez tę wspólnotę jest wystarczającą podstawą do udzielenia chrztu dziecku. W sposób szczególny wyrazicielami wiary Kościoła są rodzice i chrzestni chrzczonego dziecka.
Katechizm Kościoła Katolickiego uczy także, że sakrament chrztu daje człowiekowi łaskę wiary. Poprzez przyjęcie tego sakramentu człowiek otrzymuję zaczątek wiary, która powinna rozwijać się w ciągu całego życia.
Od początku istnienia i publicznej działalności Kościoła chrzest jest pierwszym sakramentem, który otwiera drogę do zbawienia i do życia we wspólnocie uczniów Chrystusa. Ten sakrament otwiera także drogę do innych sakramentów.
więcej >>

Przygotowania:
Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka zgłaszają się do kancelarii, aby wyrazić wolę ochrzczenia swego dziecka. Otrzymują formularz prośby
o chrzest dziecka, który czytelnie wypełniają i przynoszą na katechezę przedchrzcielną razem z aktem urodzenia dziecka i zaświadczeniami dla rodziców chrzestnych. Jeżeli rodzice nie pochodzą z naszej parafii to po rozmowie z kapłanem i wyrażeniu przez niego zgody na chrzest w naszej parafii, zgłaszają się do proboszcza swojej parafii w celu otrzymania zezwolenia na chrzest poza uprawnioną parafią.
Chrzest Święty i Błogosławieństwo rocznych dzieci: Ostatnia niedziela miesiąca, Poniedziałek Wielkanocny i 26 grudnia w czasie Mszy św. o 10:00.
W uzasadnionych przypadkach przedstawionych przez rodziców istnieje możliwość ustalenia innego terminu chrztu.
Rodzice, którzy żyją bez ślubu kościelnego i bez przeszkód do jego zawarcia są zobowiązani do obycia KATECHEZA ODNOWIENIA WIARY.