Strona główna


Liturgia

Obchody Triduum Paschalnego

Obchody Bożego Narodzenia

Obchody Odpustu - Kult św. Barbary

Tydzień Eucharystyczny

Błogosławieństwa rodzinne


Sakramenty

Sakrament Chrztu Świętego

Sakrament Bierzmowania

I Komunia Święta

Sakrament Pokuty i Pojednania

Sakrament Małżeństwa

Kapłaństwo

Sakrament Namaszczenia Chorych
i Komunia Święta dla chorychŚwięta i dni szczególne

Święta nakazane

Objawienie Pańskie

Środa popielcowa

Św. Józefa

Zwiastowanie Pańskie

Niedziela Palmowa

Wniebostąpienie Pańskie

Zesłanie Ducha Świętego

Najświętszej Trójcy

Najświętsze
Serce Jezusa

Narodzenie św. Jana Chrzciciela

Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Wniebowzięcie NMP

Narodzenie NMP

Podwyższenie Krzyża Świętego

Świętych Archaniołów Michała,
Gabriela i Rafała

Wszystkich Świętych

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata


Polecane

Liturgia na dziś

List pasterski Episkopatu Polski
o szacunku dla ciała zmarłego
i obrzędach pogrzebu
(w przypadku kremacji)


Pierwsza Komunia Święta:

Co wiemy o Sakramencie:
     Przyjmują ją dzieci w trzeciej klasie szkoły podstawowej po rocznym przygotowaniu w ramach katechezy parafialnej. Rodzice dziecka zgłaszają się z nim do proboszcza z wypełnionym formularzem prośby o przyjęcie dziecka na katechezę przyparafialną przygotowującą do I Komunii św. Terminy zapisów są odpowiednio wcześniej ogłaszane; zasadniczo odbywają się przed wakacjami i dzieci uczestniczą w okolicznościowym nabożeństwie. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej ma miejsce dnia 3 maja w czasie Mszy św. o godz. 11:30 [jeżeli w danym roku 3 maja przypada w niedzielę, to jest przenoszona na sobotę 2 maja]
Osoby dorosłe, które nie przyjęły jeszcze Sakramentu Pojednania i Pokuty oraz Komunii św. a chcą teraz to uczynić zgłaszają się do duszpasterza w celu omówienia odpowiedniego przygotowania w trybie indywidualnym.

1. Przygotowanie w rodzinie
- codzienna wspólna modlitwa
- Msza św. w niedzielę i święta z rodzicami
   Msza święta niedzielna stanowi ważny element przygotowania. Pozwala dziecku w naturalny sposób "oswoić się" z Liturgią Mszy św., nabrać umiejętności w odpowiednim zachowaniu, modlitwie i postawach liturgicznych. Rodzice są tutaj najlepszymi nauczycielami. Pobożne i zaangażowane uczestnictwo rodziców we Mszy św. pozwala dziecku zrozumieć, że Msza św. niedzielna jest ważnym wydarzeniem w życiu rodziny.
- Praca rodziców z dzieckiem
   Prawdziwe postępy dziecka zależą w dużej mierze od zaangażowania rodziców, zainteresowania się omawianymi treściami i badania, na ile dziecko przyswaja sobie przekazywane treści oraz pomocy w zrozumieniu prawd chrześcijańskich. W domu rodzice wypełniają z dzieckiem kartę pracy, otrzymaną na mszy w Tygodniu Eucharystycznym lub na spotkaniu rodziców. Współpracują z katechetami i kapłanami. Jeżeli dziecko nie wykazuje odpowiedniego przygotowania, to wina leży przede wszystkim po stronie rodziców, którzy nie pomagają dziecku.
2. Lekcje religii w szkole
   Odbywają się według ustalonego w szkole planu i programu. Ksiądz Proboszcz będzie konsultował z katechetą postępy dziecka.
3. Spotkania przyparafialne
   Spotkania przy parafii to Msza św. szkolna raz w miesiącu w ramach Tygodnia Eucharystycznego po której dzieci mają krótką katechezę, na której otrzymują karty pracy. W niektórych miesiącach mogą być organizowane dodatkowe nabożeństwa.
4. Spotkania dla rodziców
   Raz w miesiącu odbywają się spotkania rodziców. Rodzice z dziećmi będą zaangażowani w liturgii niedzielnej o godz. 11:30. A także na specjalnych nabożeństwach (poświęcenia różańca, książeczki, nabożeństwo pokutne przy spowiedzi dzieci). Obecność na nich jest obowiązkowa i będzie świadectwem współpracy rodziców z katechetami i proboszczem. Ponadto poszczególni rodzice zawsze mogą umówić się na rozmowę indywidualną.

5. Dopuszczenie dziecka do Pierwszej Spowiedzi i Komunii
   Przed Pierwszą Spowiedzią, która odbywa się miesiąc przed Pierwszą Komunią, rodzice składają prośbę o dopuszczenie dziecka do tych sakramentów i zaświadczają o przygotowaniu duchowym dziecka a także o opanowaniu przez dziecko wymaganej wiedzy do przyjęcia tych sakramentów.