Strona główna


Liturgia

Obchody Triduum Paschalnego

Obchody Bożego Narodzenia

Obchody Odpustu - Kult św. Barbary

Tydzień Eucharystyczny

Błogosławieństwa rodzinne


Sakramenty

Sakrament Chrztu Świętego

Sakrament Bierzmowania

I Komunia Święta

Sakrament Pokuty i Pojednania

Sakrament Małżeństwa

Kapłaństwo

Sakrament Namaszczenia Chorych
i Komunia Święta dla chorych
Święta i dni szczególne

Święta nakazane

Objawienie Pańskie

Środa popielcowa

Św. Józefa

Zwiastowanie Pańskie

Niedziela Palmowa

Wniebostąpienie Pańskie

Zesłanie Ducha Świętego

Najświętszej Trójcy

Najświętsze
Serce Jezusa

Narodzenie św. Jana Chrzciciela

Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Wniebowzięcie NMP

Narodzenie NMP

Podwyższenie Krzyża Świętego

Świętych Archaniołów Michała,
Gabriela i Rafała

Wszystkich Świętych

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata


Polecane

Liturgia na dziś


...czytaj wcześniej

Trzyletni program przygotowań do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania przy parafii pw. św. Barbary
Spotkania w grupach według podręcznika "Jedności"

ROK I - rok Ojca
1. Lubię siebie bo... lubię ciebie bo... [katecheza opracowana odrębnie]
2. Bóg i Jego plan wobec ciebie
3. Słowo Boga, słowo Objawienia - Pismo Święte
4. Grzech niewiernością wobec Boga i ludzi
5. Droga powrotu do Boga i ludzi - sakrament pokuty i pojednania

ROK II - rok Syna
1. Jezus Chrystus, mój Zbawiciel
2. Kościół wspólnotą ludzi zjednoczonych z Bogiem
3. Sakramenty darami łaski Boga
4. Człowiek umiłowanym dzieckiem Boga
5. Wiara odpowiedzią na miłość Boga

ROK III - rok Ducha Świętego
1. Duch Święty darem Ojca i Syna dla nas
2. Bierzmowanie otwarciem na moc Boga
3. Eucharystia - sakrament miłości
4. Moje życie chrześcijańskie
5. Mój wybór - co po bierzmowaniu?

TYGODNIE EUCHARYSTYCZNE
MIESIĘCZNA SPOWIEDŹ i MSZA ŚWIĘTA
Msze w czwartki na koniec Tygodnia Eucharystycznego o godz. 18:00, odpowiednio wcześniej spowiedź specjalnie wyznaczona dla gimnazjalistów.

UCZESTNICTWO W REKOLEKCJACH WIELKOPOSTNYCH
Takie rekolekcje trwają trzy dni i są organizowane przy parafii najczęściej w Wielkim Tygodniu. Brak udziału w rekolekcjach bez uzasadnionej przyczyny dyskwalifikuje do promocji.

UCZESTNICTWO W TRIDUUM PASCHALNYM
I rok – Wielki Czwartek
II rok – Wielki Piątek
III rok – Wigilia Paschalna

ZADANIE - ROBIĘ COŚ DLA MOJEJ PARAFII
np. spotkanie dla starszych osób, ołtarz na Boże Ciało, poprowadzenie nabożeństwa, program na spotkanie osób starszych, jasełka dla parafii etc. odwiedziny chorych, pomoc konkretnej osobie

INDYWIDUALNA ROZMOWA Z DUSZPASTERZEM NA KONIEC KAŻDEGO ROKU FORMACJI