Strona główna


Liturgia

Obchody Triduum Paschalnego

Obchody Bożego Narodzenia

Obchody Odpustu - Kult św. Barbary

Tydzień Eucharystyczny

Błogosławieństwa rodzinne


Sakramenty

Sakrament Chrztu Świętego

Sakrament Bierzmowania

I Komunia Święta

Sakrament Pokuty i Pojednania

Sakrament Małżeństwa

Kapłaństwo

Sakrament Namaszczenia Chorych
i Komunia Święta dla chorychŚwięta i dni szczególne

Święta nakazane

Objawienie Pańskie

Środa popielcowa

Św. Józefa

Zwiastowanie Pańskie

Niedziela Palmowa

Wniebostąpienie Pańskie

Zesłanie Ducha Świętego

Najświętszej Trójcy

Najświętsze
Serce Jezusa

Narodzenie św. Jana Chrzciciela

Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Wniebowzięcie NMP

Narodzenie NMP

Podwyższenie Krzyża Świętego

Świętych Archaniołów Michała,
Gabriela i Rafała

Wszystkich Świętych

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata


Polecane

Liturgia na dziś

List pasterski Episkopatu Polski
o szacunku dla ciała zmarłego
i obrzędach pogrzebu
(w przypadku kremacji)

Litania do św. Barbary

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste, usłysz nas - Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami
• Święta Barbaro - módl się za nami
• Panno i męczenniczko, …
• Oblubienico Chrystusa, …
• Różo między cierniem bałwochwalstwa, …
• Ozdobo Twego narodu, …
• Pobożna czcicielko Najświętszego Sakramentu, …
• Karmiona pokarmem wieczności, …
• Nadziejo grzesznych, …
• Nauczycielko konających, …
• Ucieczko tych, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci, …
• Wspomożenie chorych, …
• Można opiekunko umierających, …
• Nieustraszona w obliczu śmierci, …
• Trzymająca się Boga, …
• Abyśmy Bogu zawsze służyli czystym sercem - Święta Barbaro, przyczyń się za nami
• Aby żadne cierpienie, ani nawet śmierć nie odrywały nas od Jego miłości, …
• Abyśmy zawsze byli gotowi na przyjęcie Boga dzięki modlitwie i postawie ucznia Chrystusa, …
• Abyśmy byli wybawieni od nagłej i niespodziewanej śmierci, …
• Abyś nam konającym na pomoc przybyć mogła, …
• Abyś nam i wszystkim wiernym zmarłym pokój wiekuisty wyjednała, …

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami św. Barbaro
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Pełna sławy Męczennico, święta Barbaro! Która zostałaś przyjęta do nieba z podwójną koroną czystości dziewiczej i śmierci męczeńskiej, wstaw się za nami, abyśmy ze stałą miłością ku Stwórcy i Zbawicielowi pokonywali wszystko, cokolwiek złem jest na świecie, a szukali jedynie cnoty; abyśmy także dostali się do tego przybytku spokoju wiecznego, w którym radujesz się Ty i wszyscy święci chwaląc Boga Trójjedynego Ojca i Syna i Ducha Świętego, teraz i zawsze i na wieki wieków.

K: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się
Boże Wszechmogący, udziel nam Twego miłosierdzia, które świętej dziewicy i męczennicy Barbarze okazałeś, abyśmy za przyczyną jej chwalebnych zasług, od nagłej śmierci byli wolnymi i w godzinę śmierci naszej dostąpić mogli łaski przyjęcia Sakramentów świętych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.