Strona główna


ADWENT 2017

Razem z Adwentem wchodzimy w nowy rok liturgiczny i duszpasterski, który zawiera w temacie istotna prawdę życia chrześcijańskiego: JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIETYM

Proponowany program jest pierwszym rokiem nowego dwuletniego cyklu: „Duch, który umacnia miłość...”. Będzie stanowił kontynuację refleksji nad sakramentami chrześcijańskiego wtajemniczenia, która zapoczątkowana została w poprzednim cyklu i poświęcona była sakramentowi chrztu świętego. Kolejny sakrament to bierzmowanie — Pieczęć Ducha Świętego.

1 Kor 3:16 mówi: „Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?”.

Święty zawsze wskazuje na Chrystusa. Zawsze kieruje nas ku przebaczeniu, ku krzyżowi i krwi Chrystusa. To On otwiera nas na tajemnicę Odkupienia, które daje Jezus każdemu człowiekowi. Duch Święty uzdalnia nas, aby ten dar przekuć w osobiste zbawienie i radość życia w świetle Trójcy Przenajświętszej.

Królu Niebieski, Pocieszycielu, Duchu Prawdy,
który wszędzie jesteś i wszystko napełniasz,
Skarbnico dóbr i Dawco życia,
przyjdź i zamieszkaj w nas,
i oczyść nas z wszelkiej zmazy,
i zbaw, o Dobry, dusze nasze.