Strona główna

Drodzy parafianie

Z okazji rozpoczynającego się Adwentu życzymy Wam, aby ten czas oczekiwania na Przyjście Pana i święta Jego Narodzenia w ciele był prawdziwym, radosnym czuwaniem, które otworzy nas na Boga i drugiego człowieka. Zapraszamy do modlitwy, lektury Pisma Świętego, zastanowienia nad sensem chrześcijańskiego oczekiwania na Przyjście Pana na końcu czasów. Nie bójmy się chcieć żyć jako święci, którzy zamieszkają w Niebieskiej Jerozolimie.

Wasi duszpasterze

Razem z Adwentem wchodzimy w nowy rok liturgiczny i duszpasterski, który przeżywać będziemy pod hasłem: W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO. Kontynuujemy dwuletni program duszpasterski Kościoła w Polsce „Duch Święty, który umacnia miłość”. Chcemy, aby Duch Święty nie był „Bogiem nieznanym”. Ciągle potrzeba wysiłku, aby Trzecia Osoba Boska: Duch Pocieszyciel, Duch Życiodajny, Duch Prawdy obecny w każdym z nas przez chrzest i bierzmowanie był Kimś, przez którego świadomie oddajemy nasze życie Trójcy Przenajświętszej i odważnie wchodzimy w historię miłości między Bogiem a człowiekiem. Ta historia według papieża Benedykta XVI [Deus caritas est, nr 17] polega na fakcie, że tworzy się wspólnota woli, która wzrasta w jedności myśli i uczuć, i w ten sposób nasza wola i wola Boga stają się coraz bardziej zbieżne: wola Boża przestaje być dla mnie obcą wolą, którą narzucają mi z zewnątrz przykazania, ale staje się moją własną wolą. Papież Franciszek w swojej adhortacji Gaudete et exsultate o powołaniu do świętości w świecie współczesnym w pierwszym punkcie pisze: [...] Pan chce, abyśmy byli świętymi i nie oczekuje, że zadowolimy się życiem przeciętnym, rozwodnionym, pustym [...] Pan zaproponował je Abrahamowi w następujący sposób: „Żyj ze Mną w zażyłości i bądź bez skazy” [Księga Rodzaju rozdział 17 wers 1] W tygodniach eucharystycznych będziemy chcieli pochylić się nad nauczaniem papieża o świętości, aby usłyszeć co Duch Święty szepcze w naszych sercach.