Strona główna

Kalendarium marca 2018•  KALENDARZ LITURGICZNY: 4 MARCA Święto Świętego Kazimierza, królewicza • 6 MARCA Środa Popielcowa rozpoczynamy Wielki Post. Msze Święte z obrzędem posypania głów popiołem 7:00; 9:30; 16:30 i 18:00 • 19 MARCA Uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca NMP. Msze św. o godz. 8:00 i 18:00. • 25 MARCA Uroczystość Zwiastowania NMP. Czcimy w sposób szczególny tajemnicę wcielenia Syna Bożego; jedno z największych świąt w roku liturgicznym. Msze święte o godz. 7:00 i 18:00. Jest to także Dzień Świętości Życia. Podczas Mszy Świętej o godz. 18:00 nastąpi podjęcie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

•  02 marca o godz. 12:00 na Rynku PUBLICZNY RÓŻANIEC O ODNOWĘ MORALNĄ NARODU POLSKIEGO.

•  04 marca błogosławieństwo pierwszego skrutynium dla klas VI.

•  06 marca urodziny ks. Grzegorza. Msza św. w jego intencji w czwartek 7 marca o godz. 18:00.

•  09 marca dzień skupienia Apostolstwa Dobrej Śmierci.

•  11 marca wielkopostna adoracja mężczyzn o godzinie 19:30 i 25 marca o godzinie 19:00.

•  13 marca spotkanie dla seniorów o godz. 9:30

•  15 marca spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego o godz. 19:00 w salce parafialnej.

•  16 marca dzieci komunijne mają uroczystość Pierwszej Spowiedzi Świętej.

•  17 marca o godz. 11:30 kwartalna Msza św. w intencji rodzin z indywidualnym błogosławieństwem rodzin Najświętszym Sakramentem.

•  17 marca w Drugą Niedzielę Wielkiego Postu rozpoczynamy Rekolekcje Parafialne, które poprowadzi ks. Krzysztof Trembecki, Penitencjarz katedry opolskiej.

•  23 marca spotkanie róż fatimskich i różańcowych o godz. 15:30.

•  23 marca Msza św. o godz. 18:00 w intencji małżeństw oczekujących potomstwa z indywidualnym błogosławieństwem.

•  25 marca przypada XXVII rocznica ustanowienia Diecezji Gliwickiej przez Świętego Jana Pawła II. Modlimy się o rozwój wiary chrześcijan w diecezji i za naszych biskupów, o błogosławieństwo i niezachwianą nadzieję w posługiwaniu. W tym dniu wchodzą w życie uchwały I Synodu Diecezji Gliwickiej

•  25-27 marca rekolekcje dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.

•  29 marca Wizytacja kanoniczna naszej parafii. W czasie Mszy św. o godz. 18:00 sakramentu bierzmowania udzieli młodzieży i dorosłym Biskup Pomocniczy Andrzej Iwanecki.

•  Kolekty i zbiórki w marcu: 3.03 – specjalna na ogrzewanie; 6.03 – na misjonarzy naszej diecezji; 17.03 – specjalna na remont organów; do puszek na Dzieci Afryki; 24.03 – na ośrodek w Rusinowichach;