Strona główna

OGŁOSZENIA PARAFIALNE• Z dniem 14 marca wchodzi w życie dekret Biskupa Gliwickiego Jana Kopca nr 34/20/A

• Wszystkie Msze będą celebrowane bez uczestnictwa wiernych.

• Dodatkowo odprawiamy Mszę św. do Miłosierdzia Bożego w intencji chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

• Kościół będzie otwarty od poniedziałku do piątku 8:00-9:30 i 16:17:30. Adoracja i możliwość spowiedzi. Prosimy o przestrzeganie zasady, że nie może być więcej niż 50 osób i że siadamy w odpowiedniej odległości od siebie.

• Zjednoczmy się wszyscy w modlitwie różańcowej o 20:30 zakończonej Apelem Jasnogórskim.

• Bardzo prosimy o pomoc sąsiedzką dla osób starszych, szczególnie w zakupach.

• Kancelaria jest czynna według stałych godzin urzędowania. Prosimy jednak intencje zamawiać w miarę możliwości telefonicznie.

• Księża pełnią normalną posługę dla chorych. Można zatem prosić o sakramenty w przypadku poważnej choroby czy zagrożenia życia. w szpitalu przy ul. Żeromskiego posługuje kapelan, który mieszka przy parafii św. Anny w Bytomiu.

• O WSZELKICH ZMIANACH BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO NA STRONIE INTERNETOWEJ i TELEFONICZNIE

TEN CZAS JEST TRUDNYM DOŚWIADCZENIEM DLA NAS. NIECH TO BĘDZIE CZAS UMOCNIENIA NASZEJ WIARY I TĘSKNOTY ZA JEZUSEM.

ON CHCE DZIAŁAĆ w NASZYCH SERCACH, SZCZEGÓLNIE TERAZ.

NIE BÓJMY SIĘ POSŁUSZEŃSTWA WOBEC ZALECEŃ I NAKAZÓW w SYTUACJI, w KTÓREJ SIĘ ZNAJDUJEMY.

JEZUS ZBAWIŁ ŚWIAT PRZEZ POSŁUSZEŃSTWO WOLI OJCA.