Strona główna

OGŁOSZENIA PARAFIALNE• Dalej obowiązuje dekret Biskupa Gliwickiego Jana Kopca nr 334/20/A z dnia 14 marca

• Wszystkie Msze będą celebrowane bez uczestnictwa wiernych.

• Dodatkowo odprawiamy Mszę św. do Miłosierdzia Bożego w intencji chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

• Kościół jest otwarty od poniedziałku do piątku 8:00 - 9:30 i 16:00 - 17:30 oraz w soboty i w niedziele 16:00 - 17:30. Adoracja i możliwość spowiedzi. Prosimy o przestrzeganie zasady, że nie może być więcej niż 50 osób i że siadamy w odpowiedniej odległości od siebie.

• Zjednoczmy się wszyscy w modlitwie różańcowej o 20:30 zakończonej Apelem Jasnogórskim.

• Kancelaria jest czynna tylko w środę 16:00-17:30 i w piątek 8:00-9:30. Prosimy jednak o kontakt telefoniczny w celu zamawiania intencji czy prośby o wydanie dokumentów, które przygotujemy do odbioru.

• Księża pełnią normalną posługę dla chorych. Można zatem prosić o sakramenty w przypadku poważnej choroby czy zagrożenia życia. w szpitalu przy ul. Żeromskiego posługuje kapelan, który mieszka przy parafii św. Anny w Bytomiu.

• UWAGA! Rodzice dzieci przygotowujących się do i Komunii św. Pierwsza Spowiedź się nie odbędzie w przewidzianym terminie. Na razie nie ustalamy nowego terminu.

• W środę przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. w tym roku podejmujemy Adopcję w sercu w domu lub przed Najświętszym Sakramentem w kościele.

• Bardzo prosimy o pomoc sąsiedzką dla osób starszych, szczególnie w zakupach. Zgłosiły się dwie osoby chętne, które są zaangażowanymi parafianami. Można zatem prosić o pomoc panią MARIOLĘ GAIK tel. 500 551 635 oraz BARBARĘ KASPRZYCKĄ tel. 733 536 336.

O WSZELKICH ZMIANACH BĘDZIEMY INFORMOWAĆ
NA BIEŻĄCO NA STRONIE INTERNETOWEJ, TELEFONICZNIE ORAZ W RAMACH OGŁOSZEŃ NA TABLICY.

TEN CZAS JEST TRUDNYM DOŚWIADCZENIEM DLA NAS.
NIECH TO BĘDZIE CZAS UMOCNIENIA NASZEJ WIARY I TĘSKNOTY ZA JEZUSEM.
ON CHCE DZIAŁAĆ w NASZYCH SERCACH,
SZCZEGÓLNIE TERAZ.
NIE BÓJMY SIĘ POSŁUSZEŃSTWA WOBEC ZALECEŃ I NAKAZÓW W SYTUACJI, W KTÓREJ SIĘ ZNAJDUJEMY.
JEZUS ZBAWIŁ ŚWIAT PRZEZ POSŁUSZEŃSTWO WOLI OJCA.