Strona główna

OGŁOSZENIA PARAFIALNE


• Od 25 marca obowiązuje nowy dekret Biskupa Gliwickiego Jana Kopca nr 363/20/A. Jego pełna treść jest wydrukowana i wywieszona na tablicy przed kościołem i na stronie internetowej. Skrót wywieszony jest przy kościele, przy kancelarii i przy wejściu na plebanię.
• Wszystkie Msze będą celebrowane bez uczestnictwa wiernych.
• Dodatkowo odprawiamy Mszę św. do Miłosierdzia Bożego w intencji chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.
• Kościół jest otwarty na Adorację Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku 8:00 - 9:30 i 16:00 - 17:30 oraz w soboty i w niedziele 16:00 - 17:30. Prosimy o przestrzeganie zasady, że nie może być więcej niż 5 osób w kościele [oprócz kapłana i kościelnego]. Dlatego prosimy o ustępowanie miejsca innym, jeżeli już było się trochę na adoracji. Ponieważ nieprzestrzeganie tego rygoru grozi karami finansowymi, które mogą być nałożone na parafię, jeżeli ze strony wiernych nie będzie samodyscypliny kościół zostanie zamknięty [Dekret Biskupa Gliwickiego] a adorację za wszystkich będą prowadzić tylko kapłani.
• Zjednoczmy się wszyscy w modlitwie różańcowej o 20:30 zakończonej Apelem Jasnogórskim.
• Kancelaria jest czynna tylko w środę 16:00-17:30 i w piątek 8:00-9:30. Prosimy jednak o kontakt telefoniczny w celu zamawiania intencji czy prośby o wydanie dokumentów, które przygotujemy do odbioru.
• Księża pełnią normalną posługę dla chorych. Można zatem prosić o sakramenty w przypadku zagrożenia życia. w szpitalu przy ul. Żeromskiego posługuje kapelan, który mieszka przy parafii św. Anny w Bytomiu.
• Nie będzie natomiast regularnych odwiedzin chorych przewidzianych w naszej parafii na Wielki Piątek. [Dekret Biskupa Gliwickiego].
• Nie będzie w parafii organizowana spowiedź przedświąteczna [Dekret Biskupa Gliwickiego]. Spowiedź tylko na prośbę konkretnego wiernego poza konfesjonałem w salce lub w zakrystii. Proszę na stronie internetowej zapoznać się z dokumentami o spowiedzi i żalem doskonałym za grzechy. Osoby, które mają grzechy lekkie niech na razie wstrzymają się od spowiedzi, wystarczy w codziennym rachunku sumienia przeprosić za grzechy.
• Chrzty są odwołane.
• Wszelkie informacje dotyczące Świąt zostaną podane w Niedzielę Palmową.
• Bardzo dziękujemy osobom, które pomagają naszym starszym parafianom. Na sklepach sa wywieszone plakaty z kontaktami do koordynatorów pomocy.
• Bardzo dziękujemy parafianom, którzy wpłacają swoje ofiary na konto parafialne lub przekazują je bezpośrednio.

O WSZELKICH ZMIANACH BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO NA STRONIE INTERNETOWEJ, TELEFONICZNIE ORAZ w RAMACH OGŁOSZEŃ NA TABLICY I w INTERNECIE.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 15.03 – 29.03

sakramentu małżeństwa zamierzają sobie udzielić:
02/2020

WIERZBOWSKI Paweł, Parafia Tutejsza

LESZCZYŃSKA Justyna Bytom, Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa