Strona główna

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

• Ks. Biskup Ordynariusz Jan Kopiec wydał 19 kwietnia nowe rozporządzenia. Przy zachowaniu ważności dekretu z dnia 25 marca aż do odwołania Ks. Biskup zezwala na sprawowanie Mszy św. z udziałem ludu przy zachowaniu zasady wyliczenia 1 osoba na 15 m2.
• Zgodnie z tymi rozporządzeniami przywracamy odprawianie Mszy świętych z udziałem ludu według stałych godzin zarówno w dni powszednie, jak w niedziele. WEDŁUG WYLICZEŃ w NASZYM KOŚCIELE WE MSZY MOŻE UCZESTNICZYĆ MAKSYMALNIE 42 OSOBY. Będziemy tego ściśle przestrzegać. Zachowujemy także odpowiednią odległość między osobami [minimum 2 m]. Uczestniczymy w liturgii w maseczkach zakrywających usta i nos [nie wolno ich zdejmować po wejściu do kościoła, tylko kapłani celebrujący Mszę nie muszą mieć ubranych maseczek]. Prosimy o uszanowanie tych zasad, gdyż w wypadku braku samodyscypliny powrócimy do odprawiania Mszy bez ludu.
• Ks. Biskup przypomina: Do odwołania pozostaje w mocy dyspensa od obowiązku uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej oraz w święta nakazane z dnia 12 marca 2020 roku o czym należy poinformować wszystkich parafian i jednocześnie w dalszym ciągu zachęcać ich do uczestniczenia we Mszy Świętej za pośrednictwem radia, telewizji lub internetu. Zachęcamy zatem, aby osoby szczególnie zagrożone pozostawały w domach. Prosimy także o nieprzyprowadzanie małych dzieci.
• KOMUNIA ŚWIĘTA: zalecamy usilnie o przyjmowanie Komunii na rękę przy zachowaniu od kapłana i między przystępującymi odpowiedniej odległości oraz z zachowaniem zasady określonej przez. Ks. Biskupa pisze: Do Komunii św. należy podchodzić z zachowaniem odpowiedniej odległości między poszczególnymi osobami. Zaleca się, aby Komunię św. przyjmować na rękę. Natomiast osoby przyjmujące Komunię św. do ust powinny przyjmować ją na końcu.
• SPOWIEDŹ: dalej obowiązują zasady spowiedzi w okresie pandemii. Przed Mszami nie będzie możliwości wyspowiadania się. Spowiedź tylko na indywidualną prośbę i w czasie adoracji.
• ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU: codziennie 17:00 – 18:00. na adoracji obowiązują te same zasady, które dotyczą uczestnictwa we Mszach.
• Zjednoczmy się wszyscy w modlitwie różańcowej o 20:30 zakończonej Apelem Jasnogórskim.

• Kancelaria jest czynna tylko w środę 16:00-17:30 i w piątek 8:00-9:30. Prosimy jednak o kontakt telefoniczny w celu zamawiania intencji czy prośby o wydanie dokumentów, które przygotujemy do odbioru.
• Uwaga! Rodzice dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej. Wszelkie informacje organizacyjne znajdują się na stronie internetowej w odrębnym dziale „I Komunia Święta 2020”.
• Księża pełnią normalną posługę dla chorych. Można zatem prosić o sakramenty w przypadku zagrożenia życia.
• Bardzo dziękujemy osobom, które pomagają naszym starszym parafianom. na sklepach są wywieszone plakaty z kontaktami do koordynatorów pomocy.
• Na Mszach nie będzie zbierana kolekta. Kto z uczestników Mszy chciałby złożyć ofiarę, może ja złożyć do istniejących skarbonek przy ołtarzach bocznych i na filarach. Bardzo dziękujemy parafianom i darczyńcom mającym związek z naszym kościołem, którzy wpłacają swoje ofiary na konto parafialne lub przekazują je bezpośrednio. w związku z pytaniami o konto parafii podajemy jego numer
82 1240 1343 1111 0000 2367 5104.

Jeżeli ktoś chce przelane pieniądze odliczyć od podatku, koniecznie w tytule przelewu musi wpisać „darowizna na cele kultu religijnego” bez żadnych dodatkowych określeń. Jeżeli ktoś po prostu składa ofiarę na rzecz parafii tytuł przelewu określa dowolnie. Osoby, które przelewają ofiarę za zamówioną Mszę, proszone są o wpisywanie w tytule przelewu „ofiara za Mszę z dnia ... godz....”, abyśmy mogli odpowiednio zaksięgować wpłatę.

O WSZELKICH ZMIANACH BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO NA STRONIE INTERNETOWEJ, TELEFONICZNIE ORAZ W RAMACH OGŁOSZEŃ na TABLICY I W INTERNECIE.