Strona główna

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

• Cieszymy się, że możemy spotkać się dzisiaj na Liturgii, pamiętajmy jednak, że czas pandemii trwa i każdy z nas jest w stanie zagrożenia, jeżeli nie będzie zachowywał reguł bezpieczeństwa. Przypominamy, że dalej obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestniczenia we Mszy niedzielnej i świątecznej. Osoby będące w pierwszej grupie ryzyka prosimy usilnie o pozostawanie w domach i uczestniczenie w liturgii za pośrednictwem telewizji i radia. Prosimy także o nieprzyprowadzanie na liturgię małych dzieci. Uczestniczymy w liturgii na własną odpowiedzialność. Parafia nie jest w stanie zapewnić pełnego bezpieczeństwa.

• W perspektywie możliwości uczestnictwa w Liturgii ograniczonej liczby wiernych kierujemy się wskazaniami rządowymi i naszego Biskupa. w związku z tym:

1) Według wyliczeń w naszym kościele we Mszy może uczestniczyć maksymalnie 60 osób. Będziemy tego ściśle przestrzegać. Siadamy zatem tylko w miejscach oznaczonych krzyżem zarówno w ławkach, jak na ławach bocznych. w niedziele przy wejściu bierzemy z pojemnika jedną z 60 karteczek, które pozwalają ocenić ile jest osób. Jeżeli karteczek już nie ma, to oznacza, że wszystkie miejsca zostały zajęte i nie może już nikt więcej wejść. Karteczkę wyrzucamy w domu. Numery na karteczkach nie mają charakteru rezerwacji miejsca. Nie rezerwujemy nikomu miejsca, nawet rodzinie, która zamówiła intencję.

2) Po zakończonych ogłoszeniach lub wcześniej, jeżeli obecnych jest już 60 osób drzwi przedsionka są zamykane w razie nagłej konieczności wyjścia z kościoła robimy to przez zakrystię.

3) Zachowujemy odpowiednią odległość między osobami [minimum 2 m].

4) Uczestniczymy w liturgii w maseczkach zakrywających usta i nos nie wolno ich zdejmować po wejściu do kościoła. Maseczki uchylamy tylko na Komunię św.

5) Prosimy usilnie o przyjmowanie Komunii świętej na rękę przy zachowaniu odpowiedniej odległości od kapłana i między sobą. Najpierw przystępują osoby przyjmujące Komunię na rękę, później Ci, którzy przyjmują do ust a na końcu osoby, które dodatkowo klękają. Komunii udziela tylko jeden kapłan.

• Dalej obowiązują zasady spowiedzi w okresie pandemii. Przed Mszami nie będzie możliwości wyspowiadania się. Spowiedź tylko na indywidualną prośbę. Można przyjść na plebanię lub w czasie codziennej adoracji. Zasady spowiedzi w czasie pandemii są szczegółowo opisane na stronie internetowej parafii.

• Adoracja Najświętszego Sakramentu codziennie 17:00 – 18:00. Na adoracji obowiązują te same zasady, które dotyczą uczestnictwa we Mszach.

• Zjednoczmy się wszyscy w codziennej modlitwie różańcowej o 20:30 zakończonej Apelem Jasnogórskim.

• W piątek nabożeństwo do Serca Pana Jezusa po Mszy porannej i w ramach adoracji.

• Nabożeństwa majowe od poniedziałku do piątku po Mszy wieczornej. w sobotę po Mszy porannej.

• Nie będzie Mszy w intencjach jubileuszowych 10 maja.

dalej >>