Strona główna

Wprowadzenie

Razem z Adwentem wchodzimy w nowy rok liturgiczny i duszpasterski, który przeżywać będziemy pod hasłem: WIELKA TAJEMNICA WIARY — ZGROMADZENI na ŚWIĘTEJ WIECZERZY. Przyjęty program jest kontynuacją duszpasterskiej pracy nad sakramentami chrześcijańskiego wtajemniczenia. Drugi rok, w którym pochylamy się nad największym skarbem Kościoła — Eucharystią. Eucharystią rozumianą jako tajemnicę wyznawaną, celebrowaną i świętowaną. Jesteśmy zaproszeni do bardziej świadomego udziału w tajemnicy Wieczernika; do dnia ustanowienia przez Chrystusa wielkiej tajemnicy naszej wiary. Pragniemy zatem na nowo przyjąć dar Eucharystii i pogłębić wiarę w realną obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.

Potrzebujemy odnowy sprawowania liturgii Mszy świętej i pamięci, że każda celebracja Eucharystii jest wspominaniem Bożego dzieła zbawienia, a w momencie kiedy kapłan przywołuje Ducha Świętego i powtarza słowa Jezusa wypowiedziane w czasie Ostatniej Wieczerzy nad chlebem i winem dochodzi do sakramentalnego uobecnienia Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa umarłego i zmartwychwstałego, który jest obecny pośród swego ludu i daje mu siebie na pokarm do życia wiecznego. On też gromadzi nas jako lud święty i błogosławiony — lud Boży

Niech ten czas będzie dla nas błogosławiony.