Strona główna

DIAKONIE PARAFIALNE

     Diakonie parafialne mają stanowić formę zaangażowania dorosłych w życie parafii, zarówno liturgiczne, jak w innych posługach. Aby duszpasterstwo mogło wyrazić się w sposób pełny potrzebni są zaangażowani świeccy. Duszpasterstwo nie może skupiać się jedynie na dzieciach, a na czas obecny kapłani zasadniczo pracują tylko z dziećmi, zarówno w szkole jak i przy parafii. Przy Ołtarzu także są tylko dzieci i młodzież. Przez diakonie można ukazać prawdziwy obraz parafii i właściwy wymiar duszpasterstwa, które obejmuje zarówno gorliwą pracę duszpasterzy parafii jak i zaangażowanie wspólnoty parafialnej.
Idea diakonii była w pełni zaprezentowana przez ks. Proboszcza w styczniu 2009 roku. W roku 2008 w niedziele Tygodnia Eucharystycznego głoszone były kazania w oparciu o adhortację apostolską papieża Jana Pawła II Christifideles Laici o powołaniu i misji świeckich wiernych w Kościele i w świecie.
Diakonie są ciągle w stanie „budowy” i nie mają jeszcze wielu członków. Jednak idea ich rozwoju zostaje wpisana w cele duszpasterskie naszej parafii.