Strona główna

Poradnie parafialne

PORADNIA ŻYCIA RELIGIJNO-DUCHOWEGO
w piątki godz. 18:00 - 20:00
dzwonić na plebanię od strony ogrodu


PORADNIA ŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO I RODZINNEGO
we wtorki godz. 19:30


PORADNIA PRAWNA
- porady w dziedzinie prawa administracyjnego w pierwsze i trzecie czwartki miesiąca godz. 18:30 - 19:30
- porady w dziedzinie prawa podatkowego w drugie czwartki miesiąca godz. 18:30 - 19:30