Strona główna

Ogólne informacje

Dnia 10 maja 1931 roku Kardynał Adolf Bertram dokonał uroczystej konsekracji nowo wybudowanej świątyni pw. św. Barbary, rok później 28 kwietnia 1932 erygował parafię pw. św. Barbary, która została wydzielona z parafii Wniebowzięcia NMP i Trójcy Świętej. On też ufundował Ołtarz Główny dla kościoła. Budowę świątyni rozpoczęto jesienią 1928 roku, 24 listopada 1929 roku został poświęcony i wmurowany kamień węgielny. Budową kościoła kierował ks. Józef Niestrój, proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP. Po jego śmierci 17 lipca 1930 roku, prace kontynuował i zakończył nowy proboszcz ks. Alfred Hrabowsky.Proboszczowie parafii

Pierwszym proboszczem parafii został ks. Wilhelm Porwoll, który piastował ten urząd do 1954 roku, do roku 1965 proboszczem był ks. Edward Studziński, od 1965 do 2000 roku urząd proboszcza piastował ks. Prałat Hubert Kowol. Od sierpnia 2000 proboszczem jest ks. Eugeniusz Gogoliński.Kapłani, którzy pracowali w parafii jako wikariusze:

przed wojną: Franz Kurtz, Joachim Schlegel, Kurt Malig, Bruno Christ, Walter Miemczyk, Silvester Pietruschka, Johannes Groetschel,

po wojnie: Józef Mróz, Bronisław Panuś, Walenty Opaliński, Jan Czorny, Leopold Marszalik, Marian Jania, Władysław Kopeć, Stefan Dygoniewicz, Marian Kromolicki, Karol Wolny, Filip Lepiarczyk OFM, Hubert Gidziela, Jan Śliwiński, Zygmunt Nabzdyk, Franciszek Wala, Zygmunt Sosna, Paweł Pyrchała, Bronisław Dołhan, Grzegorz Knapik, Hubert Skomudek, Adam Oberc, Stanisław Prochacki, Reinhold Gallus, Józef Przywara, Damian Bryś, Franciszek Żurawski, Jan Piontek, Józef Franik, Franciszek Grabellus, Franciszek Kurzaj, Piotr Tarliński, Oswald Faber, Piotr Koziol, Józef German, Stanisław Kołodziej, Robert Chudoba, Adam Pazurek, Dariusz Laskowski, Tomasz Przybyła, Tomasz Chalimoniuk-Ławryńczyk, Andrzej Giszka, Damian Cisło, Marcin Sobota.