Strona główna

Liturgia

NIEDZIELE i UROCZYSTOŚCI
Msza Święta: 7:30, 9:30, 11:00, 12:15, 18:00
Msza Święta w wakacje: 7:30, 9:30, 11:00, 18:00
Nieszpory / Nabożeństwa: 17:15 Nieszpory
w dniu Objawienia Pańskiego, Wielkanocy, Bożego Narodzenia i Odpustu 16:30

DNI POWSZEDNIE
Msza Święta -  7:00 i 18:00
Msza Święta
i Nowenna do  M.B. Nieustającej Pomocy w każdy wtorek o 18:00
[We wtorek wielkanocny Msza i Nowenna z procesją światła o 7:00]

ADWENT
Roraty:
Wtorek - 18:00,
Czwartek -  6:30
Roraty dla dzieci:
Poniedziałek, Środa, Piątek - 16:30

WIELKI POST
Droga krzyżowa: Piątek - 17:15
Gorzkie Żale: Niedziela - 17:15

OKRES WIELKANOCNY
Via Lucis-Droga Światła:
Piątek - 17:15

Kancelaria Parafialna

Poniedziałek i Piątek: 8:00 - 9:30
Środa i Czwartek: 16:00 -17:30
w okresie wakacji i ferii zimowych:
środa: 16:00 - 17:30
piątek: 8:00 - 9:30
w okresie kolędy:
poniedziałek, środa i piątek: 8:00 - 9:30

Linki

Zesłanie Ducha Świętego

      "Zamknięci w Wieczerniku „z obawy przed Żydami” i smutni smutkiem ludzi srodze zawiedzionych, uczniowie Jezusa „uradowali się” ujrzawszy Pana. Doświadczenie tej chrystofanii radykalnie odmieniło ich świadomość. Zdecydowali się nie tylko otworzyć Wieczernik, ale również z niego wyjść. Jeszcze chwila i pójdą otwierać ludzkie serca na nowość, jaka ujawniła się w fakcie Zmartwychwstania.       Znamienne, że przekazaniu władzy odpuszczania grzechów, czyli ustanowieniu przez Chrystusa sakramentu pokuty, towarzyszy zapewnienie o trwałej asystencji Ducha Świętego. Posłani, aby głosić radosną nowinę o zbawieniu, będą odtąd mogli nieść pocieszenie ludziom zasmuconym z powodu grzechów: „Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. To nie jest tylko obietnica rozbudzająca nadzieje. Chrystus nie mówi: „być może” będą odpuszczone (lub zatrzymane), ale kategorycznie stwierdza, że w sakramencie pokuty grzechy „są” odpuszczone (lub zatrzymane)... Ks. Antoni Dunajski - Z POMOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO


Polecana galeria:Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
Przebaczenie grzechów
- wielki dar paschalny

A gdy był wieczór tego pierwszego dnia po szabacie, a drzwi były zamknięte tam, gdzie zgromadzili się uczniowie z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i powiedział do  nich: Pokój wam. a to powiedziawszy, pokazał im swoje ręce i bok. i uradowali się uczniowie, ujrzawszy Pana. Jezus znowu powiedział do  nich: Pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. a to powiedziawszy, tchnął na nich i powiedział: Weźcie Ducha Świętego. Komukolwiek przebaczycie grzechy, są im przebaczone, a komukolwiek zatrzymacie, są m zatrzymane. [Ewangelia według Świętego Jana rozdział 20, wiersze 19-23]

Niech więc będzie wam wiadomo, mężowie bracia, że przez Jezusa zwiastuje się wam przebaczenie grzechów [Dzieje Apostolskie, rozdział 13, wiersz 38]
dalej >>