Strona główna

INTENCJE MSZALNE

Niedziela, 9.05 SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA

1800      w sobotę — za ++ męża Stanisława Kormana i te¶cia Stanisława Kormana z okazji imienin oraz w intencji syna Stanisława i wnuka Stanisława w dniu imienin z pro¶b± o zdrowie i Boże błogosławieństwo

0800      w intencji Barbary i Aleksandry z podziękowaniem za otrzymane łaski i z pro¶b± o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej

1000      w intencji parafian

1130      za ++ Zdzisława Hanuszewskiego w 27. rocznicę ¶mierci , córkę Teresę oraz za ++ z rodzin Hanuszewskich i Warzechów

1715      Nieszpory wielkanocne

1800      za + księdza Krzysztofa Rusina w 30. dni po ¶mierci

Poniedziałek, 10.05 UROCZYSTO¦Ć ROCZNICY PO¦WIĘCENIA NASZEJ ¦WIĄTYNI

0700      1) w intencji Ludwiki w dniu urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z pro¶b± o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie

             2) w intencji wnuków z podziękowaniem za odebrane łaski, z pro¶b± o dalsze, zdrowie, dary Ducha ¶więtego i Boże błogosławieństwo

1500      Adoracja Naj¶więtszego Sakramentu

1800      uwielbienie Ducha ¦więtego

Wtorek, 11.05

   0700          1) za + Zdzisława Marka w 3. rocznicę ¶mierci

                2) za + Barbarę Pukas w dniu pogrzebu

1800        w intencjach czcicieli Matki Bożej Nieustaj±cej Pomocy

¦roda, 12.05

   0700      1) w intencji Romualdy z podziękowaniem za odebrane łaski, z pro¶b± o zdrowie i błogosławieństwo           Boże

                2) za + Stanisława Sobczyka w dniu pogrzebu

1800     1) za ++ męża Jana Bednarczyka, siostrę Irenę Bednarczyk, te¶ciów Janinę i Wacława Bednarczyków

            2) za + Joachima Karkosza [od s±siadki]

Czwartek, 13.05

0700     w intencji czcicieli Matki Bożej Fatimskiej

1800     1) za + Antoniego Koryczana w 12. rocznicę ¶mierci

            2) za + Edwarda Lubczyńskiego

Pi±tek, 14.05 ¦więto ¶więtego Macieja, apostoła

   0700   za ++ męża Stanisława i syna Andrzeja Kantorów oraz rodziców Czesława i Danutę Gł±bów              

  1715        Nabożeństwo Drogi ¦wiatła

1800      1) za + Stanisława Sypniaka [od chrze¶nicy Grażyny z rodzin±]

             2) za ++ Bernarda, żonę Helenę o rado¶ć życia wiecznego w niebie

Sobota, 15.05

700        w intencji Krzysztofa z pro¶b± o nawrócenie i odnowienie życia sakramentalnego

730        Godzinki ku czci NMP

1700   Adoracja Naj¶więtszego Sakramentu i okazja do spowiedzi