Strona główna


PaŸdziernik 2018 Pielgrzymka Jasna Góra i Gidle
Nabożeństwo majowe w Szensztacie w Rokitnicy
Wycieczka ministrantów i Dzieci Maryi do Rychwałdu, Żywca - na górę Żar
Pielgrzymka LudŸmierz, Zakopane 16.VI 2018