Strona główna


POŚWIĘCENIE ORGANÓW


W Sobotę w Oktawie Wielkanocy 27 kwietnia ks. Biskup Andrzej Iwanecki poświęci organy po 2,5 rocznym okresie ich generalnego remontu. Zapraszamy na godz. 15:00 na uroczyste nieszpory i koncert w wykonaniu Profesora Juliana Gembalskiego

NASZE ORGANY: 65 głosów, 4 manuały i klawiatura pedałowa, łącznie 5421 piszczałek, z czego w prospekcie znajduje się 121 piszczałek, traktura gry i rejestrów: elektropneumatyczna (tzn. zespół urządzeń odpowiedzialnych za przekazanie impulsu od klawiatury do piszczałki składa się m.in. z elektromagnesów, przewodów oraz kanałów powietrznych), po włączeniu silnika i dmuchawy zgęszczone powietrze jest magazynowane w 4 miechach typu pływakowego, stół gry (kontuar) posiada budowę typu Eisenbarth-München(kształt panoramiczny)

PRZEBIEG REMONTU: 1) Demontaż, przegląd i naprawa wszystkich piszczałek; 2) Srebrzenie piszczałek prospektowych; 3) Gruntowny remont wiatrownic; 4) Sukcesywne intonowanie ponownie zamontowanych piszczałek; 5) Przegląd i usunięcie usterek w trakturze elektrycznej; 6) Naprawa miechów i zasilania powietrzem; 7) Remont kontuaru; 8) Ostateczne strojenie, sprawdzenie działania wszystkich podzespołów

CIEKAWOSTKI: Ogólna liczba wymienionych zawórków kieszonkowych wykonanych z wysokogatunkowych skór: 3322 szt. * Ilość sadzy usuniętej z wiatrownic wypełniła kilka wiader * Niektóre głosy (np. Mixtury) nie posiadały oznak intonowania przez samego Berschdorfa. Powodem mógł być duży pośpiech podczas ostatniego etapu budowy organów związany z trwającą wówczas II wojną światową, a zatem dopiero teraz organy wybrzmią tak, jak zamierzał to ich twórca * Wewnątrz sekcji IV manuału, czyli w Schwellwerku oraz na podeście pod klawiaturą pedałową znaleziono inskrypcje o następującej treści: "Czyszczenie, reparację i strojenie organów od 10.01 do 18.07. 1984 r. wykonali Jona-Franke z Rybnika"