Strona główna

Od Niedzieli palmowej do uroczystości Bożego Ciała, będziemy przezywać w naszej diecezji Kongres Eucharystyczny. Biskup Sławomir prosi, abyśmy od niedzieli 4 lutego modlili się w intencji Kongresu w naszych świątyniach, ale także w domach. Włączmy się i my w to dzieło.

 

MODLITWA KONGRESU EUCHARYSTYCZNEGO

Ojcze Niebieski, źródło życia i świętości!
Ześlij nam Ducha Świętego,
abyśmy coraz bardziej miłowali Chrystusa obecnego w Eucharystii, który każdego dnia zapewnia nas: „Ja jestem z wami”.

Spraw Ojcze, aby czas Kongresu Eucharystycznego służył odnowie duchowej naszej diecezji – pogłębianiu wiary w żywą obecność Chrystusa i odkrywaniu piękna wspólnoty zgromadzonej na modlitwie.

Prosimy, aby nasze siostry i nasi bracia,
którzy z różnych powodów, czasem bardzo bolesnych, oddalili się od Eucharystii, powrócili do Chrystusa i do naszych wspólnot.

Daj nam serca otwarte, abyśmy spotykali Chrystusa
nie tylko na Eucharystii i adoracji, ale także w drugim człowieku,
szczególnie chorym, starszym i samotnym.

Prosimy o to przez wstawiennictwo patronów Kongresu Eucharystycznego: 
Świętego Jana Pawła II i Błogosławionego Carla Acutisa. 

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.