Strona główna


Liturgia

Obchody Triduum Paschalnego

Obchody Bożego Narodzenia

Obchody Odpustu - Kult św. Barbary

Tydzień Eucharystyczny

Błogosławieństwa rodzinne


Sakramenty

Sakrament Chrztu Świętego

Sakrament Bierzmowania

I Komunia Święta

Sakrament Pokuty i Pojednania

Sakrament Małżeństwa

Kapłaństwo

Sakrament Namaszczenia Chorych
i Komunia Święta dla chorych
Święta i dni szczególne

Święta nakazane

Objawienie Pańskie

Środa popielcowa

Św. Józefa

Zwiastowanie Pańskie

Niedziela Palmowa

Wniebostąpienie Pańskie

Zesłanie Ducha Świętego

Najświętszej Trójcy

Najświętsze
Serce Jezusa

Narodzenie św. Jana Chrzciciela

Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Wniebowzięcie NMP

Narodzenie NMP

Podwyższenie Krzyża Świętego

Świętych Archaniołów Michała,
Gabriela i Rafała

Wszystkich Świętych

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata


Polecane

Liturgia na dziś


...czytaj wcześniej

Nabożeństwa w czasie formacji do Bierzmowania

ROK PIERWSZY
1. Cykl trzech spotkań rekolekcyjnych w klasie VI i Msza św. z przekazaniem symbolu wiary (czerwiec) (później zapisy)
2. Msza św. z uroczystym błogosławieństwem na początek formacji do bierzmowania (wrzesień)
3. Nabożeństwo rozesłania do grup (wrzesień)
4. I Skrutynium na rozpoczęcie drugiego semestru
5. Nabożeństwo znaku – przekazanie modlitwy Pańskiej (maj) (poprzedzone katechezą z sakramentem pokuty)

ROK DRUGI
1. Nabożeństwo rozesłania na 2 rok formacji (wrzesień)
2. II Skrutynium na rozpoczęcie drugiego semestru
3. Nabożeństwo znaku – przekazanie krzyża (Wielki Post) (poprzedzone katechezą z sakramentem pokuty)

ROK TRZECI
1. Nabożeństwo ponowienia woli przygotowania i rozesłanie (wrzesień)
2. Nabożeństwo znaku – Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych (listopad lub grudzień) (poprzedzone katechezą o tematyce chrzcielnej z omówieniem liturgii chrzcielnej, sprawa imienia i jego wyboru; nabożeństwo z sakramentem pokuty)
3. III skrutynium na rozpoczęcie drugiego semestru
4. Nabożeństwo ze złożeniem prośby o bierzmowanie
5. Rekolekcje z nabożeństwami oddania symbolu wiary, effatha i wyboru imienia (razem z rodzicami) /te msze mogą być także rozłożone na dwa lub trzy tygodnie/