Strona główna


Liturgia

Obchody Triduum Paschalnego

Obchody Bożego Narodzenia

Obchody Odpustu - Kult św. Barbary

Tydzień Eucharystyczny

Błogosławieństwa rodzinne


Sakramenty

Sakrament Chrztu Świętego

Sakrament Bierzmowania

I Komunia Święta

Sakrament Pokuty i Pojednania

Sakrament Małżeństwa

Kapłaństwo

Sakrament Namaszczenia Chorych
i Komunia Święta dla chorychŚwięta i dni szczególne

Święta nakazane

Objawienie Pańskie

Środa popielcowa

Św. Józefa

Zwiastowanie Pańskie

Niedziela Palmowa

Wniebostąpienie Pańskie

Zesłanie Ducha Świętego

Najświętszej Trójcy

Najświętsze
Serce Jezusa

Narodzenie św. Jana Chrzciciela

Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Wniebowzięcie NMP

Narodzenie NMP

Podwyższenie Krzyża Świętego

Świętych Archaniołów Michała,
Gabriela i Rafała

Wszystkich Świętych

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata


Polecane

Liturgia na dziś

List pasterski Episkopatu Polski
o szacunku dla ciała zmarłego
i obrzędach pogrzebu
(w przypadku kremacji)

Sakrament Namaszczenia Chorych
i Komunia Święta dla chorych

Co wiemy o Sakramencie:

   "Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu"
Katechizm Kościoła Katolickiego 1499


Przyjęcie Sakramentu:

   Zachęcamy chorych naszej parafii, którzy nie mogą przychodzić na mszę świętą do przyjmowania Komunii św. w domu w soboty po pierwszym piątku miesiąca. Zachęcamy także do przyjmowania Sakramentu Namaszczenia Chorych, gdy choroba jest bardzo poważna lub stan zdrowia się pogarsza. Nie bójmy się tego sakramentu. To nie jest sakrament dla umierających, a często wzywa się kapłana, kiedy osoba jest w agonii. Każdy sakrament powinien być przyjmowany świadomie i z wiarą. Sakrament Namaszczenia Chorych ma wspierać chorego, a jeśli taka jest wola Boża, to nawet go uzdrowić. Ktoś, kto zbliża się do śmierci powinien świadomie przeżyć spowiedź i przyjąć Wiatyk, czyli Komunię św. na drogę do wieczności.


Terminarz Odwiedzin chorych:

- Sobota po I Piątku miesiąca godz. 9:00 - 12:00
- Wielki Piątek
- Sobota przed Bożym Narodzeniem