Strona główna


Liturgia

Obchody Triduum Paschalnego

Obchody Bożego Narodzenia

Obchody Odpustu - Kult św. Barbary

Tydzień Eucharystyczny


Sakramenty

Sakrament Chrztu Świętego

Sakrament Bierzmowania

I Komunia Święta

Sakrament Pokuty i Pojednania

Sakrament Małżeństwa

Kapłaństwo

Sakrament Namaszczenia Chorych
i Komunia Święta dla chorych

Święta i dni szczególne

Święta nakazane

Objawienie Pańskie

Środa popielcowa

Św. Józefa

Zwiastowanie Pańskie

Niedziela Palmowa

Wniebostąpienie Pańskie

Zesłanie Ducha Świętego

Najświętszej Trójcy

Najświętsze
Serce Jezusa

Narodzenie św. Jana Chrzciciela

Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Wniebowzięcie NMP

Narodzenie NMP

Podwyższenie Krzyża Świętego

Świętych Archaniołów Michała,
Gabriela i Rafała

Wszystkich Świętych

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata


Polecane

Liturgia na dziś

List pasterski Episkopatu Polski
o szacunku dla ciała zmarłego
i obrzędach pogrzebu
(w przypadku kremacji)KATECHEZA ODNOWIENIA WIARY:Począwszy od 2015 roku wprowadzona zostaje w program duszpasterstwa naszej parafii katecheza odnowienia wiary dla osób, które prosząc o sakramenty wykazują poważne braki w zrozumieniu wiary katolickiej, choć mienią siebie katolikami. Katecheza obowiązuje w pierwszej kolejności tych, którzy prosząc o chrzest lub o Pierwszą Komunię swojego dziecka żyją bez ślubu kościelnego bez przeszkód do jego zawarcia.

Katecheza to pięć spotkań indywidualnych z rodzicami prowadzonych przez kapłana lub osobę delegowaną przez proboszcza. Prowadzący dostosuje się do możliwości katechizowanych a spotkania przebiegać będą w atmosferze życzliwości i chęci pomocy w zrozumieniu życia z wiary. Dopiero po odbyciu takiej katechezy może nastąpić chrzest dziecka. Jeżeli rodzice nie wykażą dobrej woli i nie będą chcieli przyjąć propozycji katechezy, chrzest dziecka zostanie odłożony. Nie będzie także wydawana zgoda na chrzest czy I Komunię dziecka poza parafią, jak dopiero po odbyciu spotkań.

Katecheza odnowienia wiary nie ma za zadanie przymuszania do ślubu kościelnego. Katecheza ma charakter ewangelizacyjny i jej zadaniem jest przybliżenie do Jezusa. Jezus przez Ducha Świętego da zrozumienie czym jest prawdziwa wiara chrześcijańska.

O taką katechezę mogą także prosić osoby, które same z siebie czują, że ich wiara jest w zapaści i pragną odnowienia łaski chrztu świętego i obudzenia prawdziwiej więzi z Bogiem.